Boeken met een Standpunt zijn uitgaven van Constant, gemaakt met 100% Vrije, Libre en Open Source tools en beschikbaar onder vrije licenties. Ze verdienen de status van ’Boeken met een Standpunt’.
Een groot deel van deze boeken is ook beschikbaar als platte tekstdocumenten op Verlag, als een uitnodiging om er nieuw werk mee te maken.

In de etalage

2015

Guests

The Pirate Book

Dit werk biedt een brede kijk op media-piraterij. Het ontwikkelt een reeks vergelijkende standpunten op recente situaties en historische feiten van piraterij. Aan de hand van verhalen van grassroots-momenten worden strategieën beschreven die ontwikkeld werden om cutluur te kunnen delen, verspreiden en ervaren, buiten de grenzen van lokale economie, politiek en wetgeving om.


Catalogus