Boeken met een Standpunt zijn uitgaven van Constant, gemaakt met 100% Vrije, Libre en Open Source tools en beschikbaar onder vrije licenties. Ze verdienen de status van ’Boeken met een Standpunt’.
Een groot deel van deze boeken is ook beschikbaar als platte tekstdocumenten op Verlag, als een uitnodiging om er nieuw werk mee te maken.

In de etalage

2016

Werksessie

Promiscuous Pipelines

In software wordt de term ’pipe’ gebruikt om een methode aan te duiden waarbij verschillende modules met elkaar worden verbonden. De uitvoer van één programma wordt behandeld als de input van het volgende programma. Deze publicatie volgt op de de werksessie Promiscuous Pipelines die Constant in 2015 samen met FoAM organiseerde, en waarin we het principe van ’pipes’ gebruikten om ongewone verbindingen te maken en misschien wel het tegenovergestelde te bereiken van een op productiviteit georiënteerd systeem.


Catalogus