Boeken met een Standpunt zijn uitgaven van Constant, gemaakt met 100% Vrije, Libre en Open Source tools en beschikbaar onder vrije licenties. Ze verdienen de status van ’Boeken met een Standpunt’.
Een groot deel van deze boeken is ook beschikbaar als platte tekstdocumenten op Verlag, als een uitnodiging om er nieuw werk mee te maken.

In de etalage

2009

Verbindingen/Jonctions

Tracks in electr(on)ic fields · Empreintes dans les champs électr(on)iques · Sporen in het elektr(on)ische veld

Dit boek is een weerslag van de 10de editie van Verbindingen/Jonctions in 2007, een 4-daags festival van 4 dagen in La Bellone, dat onderzocht hoe bewegingen worden omgezet in code, hoe code onze lichamen in beweging zet en hoe gecodeerde informatie uitnodigt tot interpretatie.


Catalogus